tisdag 17 januari 2012

Patientavgifter i Sverigetopp

När den rödgröna landstingsmajoriteten höjde patientavgifterna för ett par år sedan var det till en oomtvistad Sverige-rekord-nivå, med 200 kr för besök hos distriktsläkare och 300 kr till sjukhusspecialist.

När nu Sveriges Kommuner och Landsting sammanställer nivån för patientavgifterna i landets landsting och regioner efter de höjningar som gjorts vid årsskiftet, så ligger det rödgröna Kalmar-landstinget fortfarande på toppnivå vad gäller priset för ett besök hos distriktsläkaren.

Nu delas dock toppnivån med fyra andra landsting; Gotland, Västerbotten, Norrbotten och Stockholm. I Västra Götaland får man betala 200 kr om man går till en annan vårdcentral än den man är listad på - men om man går till "rätt" vårdcentral kostar det å andra sidan bara 100 kr! I Skåne har man en liknande modell. Där får man till och med betala 220 kr om man går till "fel" vårdcentral, men bara 160 om man går dit man är listad.

När det gäller patientavgiften för att gå till slutenvårdsspecialist är fältet ganska samlat efter de senaste höjningarna. Flertalet ligger faktiskt på samma nivå som Kalmar län, 300 kr.

Det enda landsting som ligger högre är Stockholm. Men de höjde å andra sidan inte högkostnadsskyddet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar