lördag 28 januari 2012

Grattis till förnyat partipresidium!Så har då Kristdemokraterna valt ett partipresidium, som var helt i enlighet med valberedningens förslag: Göran Hägglund som partiordförande, Maria Larsson som 1:a vice ordförande och David Lega som 2:e vice ordförande. Det gläder mig särskilt, eftersom det var även mitt förslag och det som föreslogs både från min lokalavdelning och från Kalmar-distriktet.

Med denna trio i ledningen för partiet finns goda förutsättningar för en balans mellan förnyelse och kontinuitet. Att valen utföll med betryggande majoritet stärker deras legitimitet - inte minst nytillskottet David Lega, som valdes enhälligt med acklamation.

- Man brukar säga att det är vinnaren som skriver historien. Men i det här fallet ska vi skriva den tillsammans. Framtiden stakar vi ut gemensamt och jag är otroligt glad och stolt att få leda det här partiet. Hela partiet. För det är så vi måste gå vidare, som ett samlat part, sa Göran Hägglund.

Det är min innerliga förhoppning att alla de liknande uttalanden som gjordes under gårdagskvällen, både från talarstolen och i informella samtal i bänkar och i kaffeköer, nu ska bli verklighet. Göran säger sig ha hört den kritik som framförts och kommer att göra flera förändringar för att öka insyn och delaktighet. Många av dem som hade önskat en annan partiledare har sagt sig nu ställa sig bakom rikstingets beslut och vilja jobba tillsammans, under det partipresidium som rikstinget utsett.

Grattis Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega - bästa partipresidiet i Sverige! Nu ska det bli kul att börja prata och jobba politik igen, istället för personfrågor, så att alla väljare begriper att vi också har den bästa politiken!

Läs mer: Dagens Nyheter, Göteborgs-Postens ledare, Aftonbladet, Expressen, Roland Utbults blogg,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar