onsdag 25 januari 2012

De äldsta och svårast sjuka förlorarna i Kalmar-landstinget

I höstas ställde jag frågor i landstingsstyrelsen om vad konsekvenserna blir för de äldresatsningar som finansierats på de mest sjuka äldre, som finansierats med riktade statsbidrag från Alliansregeringen. Tanken med sådana är som bekant att hjälpa till att bygga upp verksamhet, som sedan arbetas in i ordinarie verksamhet. Den rödgröna landstingsledningen gav mig inget svar på hur man tänkt ge verksamheten förutsättning att leva kvar.

Nu börjar verkligheten bakom de konturer jag anade och befarade träda fram. I verksamhetsplanen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, som presenterades för landstingsstyrelsens arbetsutskott idag, kan man i klartext läsa följande:

"Ett viktigt mål är att reducera antalet undvikbara inläggningar och återinläggningar på sjukhuset (i Västervik). Tyvärr tvingas det mulitprofessionella mångbesökarteam som fångar upp patienter som av olika anledning söker akutsjukvård många gånger per år att avslutas då ekonomiska medel för denna verksamhet saknas.

På länssjukhuset i Kalmar övervägs (dec -11) olika alternativ för att på bästa sätt anpassa verksamheten till budgeten. De alternativ som ses är att avsluta äldremottagningen, att reducera antalet nystartade akutgeriatriska vårdplatser eller att avsluta äldreteamet. En kombination av de olika delarna övervägs också."

Det arbete som byggts upp under ett antal år, som har gjort att äldrevården har legat i framkant i det län i Sverige som har störst andel äldre, ska nu alltså raseras, genom den rödgröna landstingsmajoritetens bristande planering och styrning.

Det här är en mycket allvarlig försämring för våra äldre invånare och en utsatt patientgrupp. De som drabbas är våra äldre, men också andra personer med stort återkommande vårdbehov, som panikångest och hjärtneuros. Det förefaller kortsiktigt att efter bara något år lägga ned en arbetsform som framhållits som ett föredöme nationellt och som tidigare bedömts som en besparing på lång sikt.

Att omgående reducera antalet nystartade akutgeritriska vårdplatser verkar fullständigt huvudlöst. Ingick detta i planen när det ansvariga (?) landstingsrådet Lena Segerberg (S) var med och invigde dem för bara ett par månader sedan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar