tisdag 21 juni 2011

Dags att skriva till Jönköping också!

Att regionfrågan är högaktuell och angelägen bevisades vid den konferens som Regionförbundet i Kalmar län anordnade i Glasverandan vid Kalmarsalen i eftermiddags. Runt 230 deltagare från hela länet hade mött upp; näringsliv, Linnéuniversitetet, tjänstemän, politiker från kommuner och landsting och inte minst representanter från våra grannlän Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Blekinge och dessutom från Region Skåne.

Förre regionrådet Kent Johansson från Västra Götaland och Rikard Larson från Region Skåne betonade vilken avgörande skillnad det är att ha ett större befolkningsunderlag och skattebas för att kunna göra strategiska utvecklingssatsningar.

Och nog tycktes de flesta av deltagarna vara inne på att vi behöver bilda en större region för att inte tappa utvecklingskraft. För varje nationell infrastrukturplan osv som vi står själva kommer försprånget öka för Stockholmsområdet, Skåne och Västra Götaland.

Sedan är ju meningarna delade beträffande hur en framtida region ska se ut. När nu Skåne öppnat dörren för att bilda ny region tillsammans med grannarna i norr, så har risken ökat att de södra delarna av Kalmar län vill hålla ihop med dem.

Samtidigt är Östergötland angelägna om att få underlag till sitt universitetssjukhus. Jönköpings vacklande har fått östgötarna att utvidga sina visioner till Södermanland och även mot Örebro och Västmanland. Den uttryckta ambitionen från Laban Bengtsson är att komma så nära Stockholm som möjligt.

Men i Jönköping händer saker. Det dödläge, som uppstod när moderater och socialdemokrater i landstinget deklarerade att de ville bilda egen region, har brutits.

Anders Pansell (KD), vice ordförande i Region Jönköping, berättade om gårdagens dramatik. När M och S ville att man skulle underteckna ansökan om att få bilda en egen region, så presenterade Anders ett eget alternativförslag. Det innebär att man vill undersöka möjligheten att samverka inom den nuvarande regionsjukvårdsnämndens område (Kalmar och Östergötland) med öppenhet mot även Kronoberg, Blekinge och Södermanland.

Anders Pansells förslag fick stöd av FP, C, MP och V, medan S och M bara fick med sig SD. Detta skildras av Radio Jönköping. När landstingsmoderater och sossar insåg att det inte fanns enighet kring förslaget om en ensam Region Jönköping avblåstes den planerade presskonferensen. Nu får man fortsätta samtalen utifrån det nya läget.

Detta skapar välkomna öppningar. Det vore naturligtvis angeläget att i en regionbildning kunna utgå från den väl fungerande sjukvårdsregionen, det tror jag även företrädare från södra Kalmar län kan instämma i. Inte minst skulle geografin bli betydligt smakligare, om Jönköping fanns med. Det är inte otroligt att vissa kommuner i Kronoberg skulle hänga på en sådan region, exempelvis Uppvidinge.

Distriktsordförandena i de politiska partierna i Kalmar län har kommit överens om att skriva brev till Skåne och Östergötland för att undersöka möjligheterna att bilda region åt endera hållet. Konsekvensbeskrivningar ska göras både av vad respektive alternativ skulle innebära, men också vad det skulle innebära om länet skulle delas.

Nu är det dags att skriva till Jönköping också, i samma ärende. Anders Pansell gjorde bedömningen att ett sådant brev just nu skulle kunna ge underlag för konstruktiva samtal framöver.

Christer Jonsson skriver att vi nu har några månader på oss att visa politiskt ledarskap och hoppas att vi lyckas. Min föresats är att vi ska lyckas - och ett vänligt brev i rättan tid kan visa sig vara avgörande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar