fredag 1 juli 2011

Unga vuxna får vara kvar!

Unga vuxna i Västervik har levt med en osäker framtid, på grund av oklara besked från den rödgröna landstingsmajoriteten. Allianspartierna i landstinget och kommunen har drivit på om att personalsituationen måste lösas, så att inte unga ska fara illa och hamna mellan stolarna i väntan på att få hjälp när livet strular. Så sent som för någon vecka sedan gjorde vi ett gemensamt besök där, för att djupare sätta oss in i förhållandena.

Nu har den goda nyheten nått mina öron, att BUP nu kommer att lösa situationen. Det är ett besked som måste inge stor lättnad hos 15-25-åringar som själva har erfarenhet eller hört talas om den goda hjälp det mångprofessionella teamet ger.

Särskilt stor anledning att känna glädje har Gunnel Ohlin (KD), vice ordförande i socialnämnden, som har engagerat sig i Unga vuxna-samarbetet ända från planeringsstadiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar