torsdag 2 juni 2011

Realistisk budget till sjukvården

I landstingets årsredovisning framgår att hälso- och sjukvårdsförvaltningen förra året gick med ett underskott i femtiomiljonersklassen. För vilken gång i ordningen är svårt att veta.

Man skulle kunna tro att sjukvården slarvat med pengarna och låtit kostnaderna dra iväg. Så är dock inte fallet. Går man in och granskar kostnaderna i förhållande till vad man får ut för pengarna, så ser man att sjukvården i Kalmar län är bland de mest kostnadseffektiva i hela Sverige. Mycket sjukvård för lite pengar.

Verksamheten är helt enkelt underfinansierad. I decennier har det rått ett system, där man medvetet tilldelat slutenvården mindre pengar än vad man vet behövs, i syfte att skapa press på verksamheten att hushålla med resurserna - och i en föga smickrande tro att en rimlig budget skulle bli kostnadsdrivande, att alla chefer och doktorer plötsligt skulle känna luft under vingarna och släppa tyglarna helt.

I längden blir ett sådant system och synsätt demoraliserande. När jag möter verksamheter upplever jag en tilltagande uppgivenhet över det hopplösa i att aldrig ha en rimlig möjlighet att hålla budget, hur hårt man än jobbar.

Därför tror jag det är dags att börja diskutera möjligheten att ge hälso- och sjukvården en budget som motsvarar dagens kostnadsnivå. Det är en tillräckligt stor utmaning. Jag är övertygad att verksamheterna skulle göra allt för att visa att de kan ta ansvar och hålla budget, om de kunde befrias från den inbyggda misstro som nuvarande system bygger på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar