onsdag 1 juni 2011

Kollektivtrafik- och skattedebatt i tidning och blogg


I landstingsfullmäktige debatterades en rad frågor som i hög grad berör invånarna i Kalmar län. Oberoende åhörare menade att jag var bland de flitigaste debattörerna.

Östran-Nyheterna förärade mig till och med en egen rubrik med lydelsen "Brunegård var inblandad i het debatt", åtföljd av en stor arkivbild, och bildtexten "Inte överens. Gudrun Brunegård (KD) och Jessica Rydell (MP) hade den kanske hetaste debatten under landstingsdebatten."

Jag citerar vidare från artikeln:

" - Att öka skattebördan är att öka bördan på medborgarna. Vi har en skyldighet att vara ansvarsfulla med skattebetalarnas pengar, sa Brunegård.

- Med utökade avgångar skulle människor som behöver pendla få en möjlighet att bo kvar i länet, sa Rydell.

Varpå debatten var i full gång och hårda och lite sarkastiska ord yppades på båda sidor.

Man kan i alla fall med säkerhet konstatera att Rydell och Brunegård inte kommer skicka julkort till varandra i år."

Sebastian Hallén, folkpartistisk politisk sekreterare, ägnade en stor del av tisdagen åt att dokumentera fullmäktigedebatten. Här nedan citeras hans version av ovanstående:

"Gudrun Brunegård (KD) säger att hon och KD är positiva till att samla ansvaret för kollektivtrafiken hos landstinget. Det behövs även förbättringar inom kollektivtrafiken i länet. Men, säger hon, de tillstyrker inte en skattehöjning i förtid. Skatt ska motsvara den aktuella kostnadsnivån. Det är inte rimligt att öka skattebördan på länets invånare. Särskilt med tanke på att vi i vårt län har bland den lägsta skattekraften i landet. Vi försämrar våra förutsättningar än mer med skattehöjningar. Genom vår beskattningsrätt har vi rätt att lägga en större ekonomisk tyngd på våra medborgare, och då är det också vår skyldighet att hantera det på ett ansvarsfullt sätt, säger Brunegård.

Det är inte förrän 2014 som hela behovet uppstår. Fram till dess att pengarna behövs så gör de bättre nytta i medborgarnas plånböcker, för att kunna handla, för att förbättra sin levnadsnivå, reparera sina hus, åka på semester - sådant som stimulerar företag i vårt län. Tar vi ifrån dem de pengarna så tar vi också ifrån dem denna möjlighet till utvecklingen, säger hon och yrkar även avslag till de två sista att-satserna i landstingsstyrelsens förslag till beslut och bifall till Alliansens yrkanden."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar