torsdag 9 juni 2011

Seger i första ronden om Oskarshamnsakuten!

För två veckor sedan var Oskarshamnsakutens kirurg- och ortopedjour på väg att läggas ned, något som vi kristdemokrater menade skulle allvarligt försämra hela sjukhusets framtida förutsättningar. Genom aktivt opinionsarbete från bland annat Företagarna och överläkarna på medicinkliniken och oss kristdemokrater, har nu socialdemokraterna dragit öronen åt sig och säger nej till förslaget. Därmed tycks Oskarshamns-akuten vara räddad för den här gången.

Yvonne Hagbergs (S) pressmeddelande på onsdagskvällen finns publicerat i torsdagens mellanlänstidningar. Hon hänvisar till den omvärldsanalys som genomförts under våren och ser ingen anledning att föregå det förslag som den resulterar i och säger därför nej till förslaget att stänga kirurgi/ortopedjouren. Yvonne håller därmed öppet för att man kan ändra sig utifrån vad omvärldsanalysen leder till. Hon tycks inte heller ha några synpunkter på tjänstemannabeslutet att flytta ut distriktsläkarjouren till någon av hälsocentralerna.

Det är glädjande att landstingsmajoriteten tagit till sig av de starka opinionsyttringarna och nu markerar sitt ställningstagande emot förslaget. När förslaget kommer upp för politisk behandling är det den kristdemokratiska landstingsgruppens förhoppning att även distriktsläkarjouren finns med för politiskt beslut. Den är en viktig del av helheten för Oskarshamnsakuten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar