torsdag 2 juni 2011

Kan fem län bli en region?


I slutet av maj träffades kristdemokratiska landstingspolitiker från fem län i två dagar. Det var (i länsbokstavsnummerordning) Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län som var representerade.

Förutom de rena kunskapsdelarna, med uppdatering om vad som är på gång från Socialdepartementet, och det allmänt trivsamma i dessa årliga träffar, så diskuterade vi också regionfrågan.

Några av oss vill väldigt gärna bilda en gemensam region, medan andra helst vill gifta sig med Skåne. Men i så fall för att bilda en ny, gemensam, sydsvensk region, inte för att bli annekterade till ett utvidgat Region Skåne, om jag uppfattade signalerna rätt.

Slutsatsen var att kristdemokrater i Östergötland, Jönköping och Kalmar län är beredda att ansöka om att få bilda en gemensam regionkommun och att vi välkomnar Kronoberg och Blekinge, om Skåne fortsätter att glida undan och undvika ge tydligt och konkret svar på deras inviter.

Följande pressmeddelande beskriver vår syn på sakernas tillstånd:

Dags för likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Det är inte längre acceptabelt att stockholmsområdet, Västra Götaland och Region Skåne är de enda kraftfulla regionerna i vårt land. Övriga Sverige måste ges chans till likvärdig utveckling vad gäller infrastruktur och hälso- och sjukvård. Regionfrågan handlar ytterst om rättvisa, jämlikhet och likvärdiga förutsättningar för invånarna i våra delar av landet. Detta är ett folkligt krav som allt för sällan förs fram i regiondebatten.

Det säger företrädare för Kristdemokraterna i landstingsgrupperna från Kalmar län, Jönköpings län och Östergötland, som under onsdagen och torsdagen mötts i en landstingspolitisk femlänskonferens tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi kristdemokrater i Östergötland, Jönköping och Kalmar län vill se en ny regionbildning som geografiskt omfattar hela Småland och Öland samt Blekinge och Östergötland.

- Vi har respekt för att Kronoberg och Blekinge tillsammans söker samarbete med Skåne i en nybildad sydsvensk region. Vi beklagar att Skåne dröjt med att ge ett tydligt besked, eftersom det blockerar fortsatta samtal. Om Skånes besked i regionfullmäktige i juni är fortsatt otydligt, vill vi härmed uttrycka att vi skulle se stora fördelar med en framtida regionkommun tillsammans med Kronoberg och Blekinge.

- Vi ser det som angeläget att vår del av landet ges bästa möjliga förutsättningar för regional utveckling med en framåtsyftande infrastruktur som gör det attraktivt att leva och bo här. På samma sätt är det angeläget att medborgarna i våra nuvarande landsting också i framtiden ges chans till likvärdig trygghet och närhet till den specialiserade hälso- och sjukvården.

- Frågan om regionbildning har varit på dagordningen under årtionden. Enligt vår mening har vi nu inte råd att vänta längre. Därför är vår uppfattning att vi i en dialog med övriga partier måste kunna ge ett tydligt förslag inför 2015 som innebär att den nya regionbildningen för denna del av Götaland kan överensstämma med och styra det förslag som statens utredare Mats Sjöstrand kommer att avlämna för framtida länsindelning.


Kosta den 26 maj 2011

Levi Eckeskog, Landstingsråd i Östergötland
Mia Frisk, Landstingsråd Jönköpings län
Gudrun Brunegård, Landstingsråd Kalmar län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar