onsdag 1 juni 2011

Barn på vuxenpsyk

- Jag blev både rädd och beklämd, när jag såg miljön som ett barn som mådde dåligt skulle vårdas i.

Detta berättade en person, som besökt en 14-åring, som lagts in för slutenvård på en vuxenpsykiatrisk avdelning i Kalmar län.

Vid landstingsfullmäktige tog jag upp frågan till majoritetens företrädare, såväl Lena Segerberg (S) som Linda Fleetwood (V).

Tyckte de att det var förenligt med vad som står i landstingsplanen och årsberättelsen om att FN:s barnkonvention ska genomsyra landstingets verksamheter? Vad fanns för handlingsplan för att komma till rätta med problemet?

Jag fick inget svar.

Trots att Linda Fleetwood haft flera timmar på sig, från det jag ställde frågan till det hon gav sitt svar, att höra efter med tjänstemän som fanns i lokalen, var hennes enda svar att hon litade på tjänstemännen.

Inga egna tankar, inga politiska direktiv, inga strategier, inga handlingsplaner.

Är det att ta sitt politiska ansvar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar