tisdag 31 maj 2011

Skattehöjarparadiset Kalmar län

Så är det då beslutat.

Den rödgröna landstingsmajoriteten höjer skatten med 25 öre från 1 januari 2012, för att täcka kostnader som uppstår flera år senare. På så vis samlar man in ungefär 100 miljoner kronor från länets skattebetalare, som redan har lägst skattekraft i riket.

Men majoriteten drar sig inte för att öka skattebördan för en vanlig familj med 1200 kronor.

I debatten framhöll jag följande:

Kristdemokraterna är positiva till att överföra kollektivtrafiken till landstinget. Vi är positiva till en skatteväxling som motsvarar den delen. Vi är positiva till satsningar på infrastruktur och förbättringar av kollektivtrafiken.

Det är nödvändigt för att förbättra länets konkurrenskraft, för arbets- och studiependling, för att förbättra företagens varutransporter till och från länet, exempelvis Scania som planerar för en 50-procentig utökning och järnvägstransporter.

MEN:

Vi tillstyrker inte skattehöjning i förtid. Skatt ska motsvara aktuella omkostnader. Det är inte rimilgt att öka skattebördan på länets inkomsttagare, som redan idag har lägst skattekraft i riket. Visom förtroendevalde har genom beskattningsrätt möjlighet att besluta att ta hand om en del av invånarnas pengar. Det är förenat med en skyldighet att hantera pengarna ansvarsfullt:

Skatteuttaget ska vara kopplat till konkreta användningsområden - inte för att förbättra landstingest överskott med 100 miljoner kronor under 2012-2013. Till dess gör pengarna bättre nytta i medborgarnas plånböcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar