tisdag 2 november 2010

Ny mandatperiod - nya svek från majoriteten

Nu har den nya mandatperioden i landstinget börjat. Den senaste veckan har den röd-gröna majoriteten lättat på förlåten när det gäller sina budgetförslag. Jag konstaterar att utan Alliansen som påtryckare hade det nog sett annorlunda ut i mångt och mycket.

För vilka är det som har drivit frågan om medicinsk rehabilitering i Västervik, för personer som drabbats av skall- eller ryggmärgsskador? Ja, inte är det majoriteten! Men nu slår s+v+mp på stora trumman över att de satsar på nästa steg.

Allianspartierna har också pressat majoriteten i frågan om varför de inte tagit tillvara de pengar som regeringen anslagit till rehabilitering av långtidssjukskrivna. Nu kommer även ett sådant förslag från majoriteten.

Egenavgifterna för kompressionsstrumpor sänks nu från 200 kronor till 150 kronor. Tänk att majoriteten tog till sig av bl a den sanna berättelsen ur livet, som jag förmedlade, om den gamla damen som inte hade råd att köpa nya. Men nog kunde man väl ha återgått till det tidigare priset, 100 kronor?

Från alliansens sida har vi hävdat att det behövs minst 12 fler psykologer i primärvården, för att motsvara behovet. Nu lovar majoriteten att åtminstone anställa sex nya psykologer.

Och så vidare.

Men en sak är synnerligen anmärkningsvärd: Man lovade att inte höja patientavgifterna. Nu höjer man tandvårdsavgifterna! Inte kul för Jessica Rydell (MP) att dagen innan hon formellt väljs till landstingsråd med ansvar för tandvård, behöva inleda sitt värv med att bryta ett löfte, något som även mina kollegor Pierre Edström och Christer Jonsson kommenterar.

Å andra sidan har ju den röd-gröna landstingsmajoriteten en gedigen vana att inte bry sig om sina löften att inte höja avgifter. Kanske det är tryggast att hålla sig till det invanda mönstret? Men med två nya landstingsråd i majoriteten så hade man ju kunnat hoppas på nya, högre föresatser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar