onsdag 17 november 2010

Vänsterstyrets strategi: Håll tassarna borta!

Under de senaste dagarna har den rödgröna landstingsledningens strategi, att hålla sig på armlängds avstånd från viktiga beslut som rör medborgarnas rätt till likvärdig sjukvård, tydliggjorts.

Igår fick vi höra att förvaltningschefen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat införa B-jour för kirurgen på Oskarshamns sjukhus, trots att ledningsgruppen var oenig i frågan. Man har olika uppfattning om hur en sådan förändring påverkar andra delar av sjukhuset.

Försämrad tillgång till kirurg kan göra att man inte vågar lägga in patienter på medicinavdelningen heller, om det råder minsta oklarhet. Istället finns risk att man skickar fler oklara fall till Kalmar, vilket urholkar verksamheten i Oskarshamn inifrån och sotdöden närmar sig allt mer.

Mitt föregående inlägg, om beslutet att slå ihop mödravården med kvinnokliniken är ett annat rykande aktuellt exempel på hur majoriteten låter tjänstemän fatta viktiga beslut och på så sätt håller dem borta från öppen och ärlig politisk debatt.

Här finns en tydlig politisk skiljelinje. Jag menar att det är min skyldighet som befolkningens företrädare att värna om att vården ska vara tillgänglig för befolkningen i länets olika delar. Jag vill motverka centralisering.

Genom att låta tjänstemannaledningen fatta dessa beslut flyr majoriteten flyr detta ansvar. Det är allvarligt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar