onsdag 17 november 2010

Mödravård till alla - överallt?

I Barometerns nätupplaga finns idag en notis om att mödravården i södra länet har slagits ihop med kvinnokliniken i Kalmar, genom ett beslut i förra veckan. Syftet ska vara att ge bättre tillgänglighet för patienterna.

Ärendet har dessvärre inte behandlats politiskt och det framgår inte på vilka grunder och ur vilken aspekt tillgängligheten skulle förbättras. Jag förutsätter dock att den röd-gröna majoriteten är väl insatta och har gett sitt tysta godkännande.

Vi har ännu i färskt minne när det för ett drygt år sedan fanns det långt gångna planer på att centralisera mödrahälsovården till de tre sjukhusen. Kvinnor från exempelvis Högsby skulle tvingas åka till Oskarshamn för sina mödravårdskontroller. Genom gemensamma insatser från Allianspartierna lyckades vi behålla den nuvarande organisationen, med verksamhet i alla kommuner.

Det är olyckligt att ett beslut om kliniksammanslagning tas utan att politiska avvägningar görs. Tillgänglighet är ett positivt laddat begrepp, men det finns flera aspekter av det. Centralisering kan vara förödande för dem som bor långt från sjukhusen.

Efter förra årets diskussioner får jag misstanken att syftet är att stärka tillgängligheten på sjukhusverksamheten på bekostnad av den utåtriktade verksamheten som bedrivs i öppenvård runt om i länet, vid ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler med graviditetskontroller och gynekologiska hälsoundersökningar.

Denna fråga finns det behov av en grundligare redovisning av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar