onsdag 10 november 2010

Oskarshamns-kirurgen inget tjänstemannabeslut!

Nu är man och rycker i bastryggheten vid Oskarshamns sjukhus igen.

I Oskarshamns-Tidningen kan man idag läsa att det från tjänstemannaledningen finns planer på att ändra A-jouren till B-jour, vilket innebär två timmars inställelsetid istället för 30 min.

Jag vill bestämt hävda att detta inte är något beslut som kan fattas på tjänstemannanivå av klinikledningen i Kalmar. En sådan förändring skulle i högsta grad påverka hela Oskarshamns sjukhus status som akutsjukhus. Finns ingen kirurgjour, så kan svårligen medicinakuten eller intensivvårdsavdelningen bibehållas. Detta eftersom det många gånger behövs en gemensam bedömning av medicinläkare och kirurg, för att avgöra om vissa akuta symptom ska tolkas som medicinska eller kirurgiska, och i så fall behandlas i Oskarshamn eller skickas till akut operation.

Den struktur som finns vid Oskarshamns sjukhus beslutades av landstingsfullmäktige 2003, efter noggranna avvägningar för att kunna bibehålla dygnet-runt-verksamhet. Endast landstingsfullmäktige kan ändra sådana beslut.

Eller är det så att den röd-gröna majoriteten redan har gett sitt tysta bifall till att man går smygvägen på det sätt som nu verkar vara på gång?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar