måndag 15 november 2010

Vad händer med de minsta tandvårdsklinikerna?

Ja, det är den stora frågan, efter att Statskontoret har påtalat att den privata och den landstingsdrivna tandvården ska arbeta under samma villkor. Det får alltså inte förekomma någon direkt eller indirekt subventionering av offentligt driven tandvård, för att inte stå i strid med konkurrenslagstiftningen.

I Kalmar län har Folktandvården ett antal fria nyttigheter, centralt hanterade kostnader, som man i fortsättningen måste betala för inom ramen för sin egen budget.

En del av dessa nya kostnader klarar man genom den taxehöjning som majoriteten har föreslagit, men för 2011 kommer det ändå att finnas ett stort rationaliseringskrav.

Så mycket pengar blir nog svårt för Folktandvården att skrapa ihop med osthyvelsprincipen. Risken är istället stor att den rödgröna majoriteten fortsätter sin centraliseringsvåg och löser problemet genom att lägga ned de minsta folktandvårdsklinikerna.

Vid landstingsfullmäktige nästa vecka kommer jag därför fråga socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern vilka åtgärder de är beredda att vidta för att garantera att glesbygdens befolkning i Löttorp, Överum och Ankarsrum även fortsättningsvis ska få tillgång till tandvård, utan att öka miljöbelastningen med ökat resande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar