söndag 21 november 2010

Påvens ofullkomliga ofelbarhet

Idag har två viktiga uttalanden av påven Benedicuts XVI offentliggjorts.

Dels har han kallat Vatikanens kommunikationsarbete för en "total härdsmälta", när det gäller vad som låg till grund för det uppmärksammade upphävandet av bannlysningen av Richard Willamson, biskopen som förnekade förintelsen. Hade påven känt till Williamsons uttalanden hade han inte hävt bannlysningen, säger han.

Påven medger nu också för första gången att det kan vara tillåtet att använda kondom för att minska spridningen av HIV/AIDS. För mig, som själv har arbetat med HIV/AIDS-prevention i Tanzania, framstår detta som en efterlängtad reträtt från en livsfarlig hållning från den katolska kyrkans sida, där man utgått från en idealbild av hur man önskat att folk ska leva snarare än hur verkligheten ser ut.

Jag vill inte tänka på hur många som under de senaste årtiondena har smittats med HIV och med tiden dött i AIDS på grund av Vatikanens förbud mot kondomer.

Även från FN:s sida har UN Aids chef Michel Sidibe välkomnat påvens vändning i frågan.

För mig, som är uppvuxen i det protestantiska Sverige, har alltid tesen om påvens ofelbarhet förefallit märklig. Det hör snarast till den mänskliga naturen att vara ofullkomlig. Det gäller även den som råkar sitta på aposteln Petrus stol i Vatikanen. Men även vi ofullkomliga kan komma till insikt om att något vi tidigare hållit för sant var falskt och vice versa. Även nämnde Petrus gjorde fel och ångrade sig.

Det hedrar påven att han nu ångrar sina uttalanden. Det inger hopp för de judar som kränkts djupt då förintelseförnekaren åter togs in i den katolska gemenskapen. Och det inger hopp för dem som löper risk att smittas av HIV.


Officiell ABC-affisch på kommunkontoret i Mukono, Uganda, ett land där andelen HIV-smittade har sjunkit från c:a 36 % till 6 % genom målmedvetet arbete.

Nu kanske det kan bli bredare uppslutning kring ABC-metodiken, som varit så framgångsrik i delar av Afrika. A står för avhållsamhet tills man hittar "den rätte", B betyder "be faithful", dvs trohet inom den fasta relationen, och C står för "condom use", använd kondom om du inte klarar A och B.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar