torsdag 4 november 2010

Alliansbudget med patienten i centrum

I en stor organisation som landstinget finns det risk att systemet tar överhanden och patienten, den enskilda människan, kommer i kläm. Nu har vi fyra allianslandstingsråd presenterat tio budgetförslag för att sätta patienten i centrum.

Förslagen handlar exempelvis om att återställa egenavgifterna för utprovning och anskaffning av hjälpmedel, att barn på sjukhus ska ha rätt att vårdas av personal med barnkompetens, en dubblering av antalet psykologer i primärvården osv.

Reglerna kring sjukresor har väckt stor irritation över den monumentalt orättvisa utformningen, som bestraffar dem med längst restid till sjukvården med att tvingas vänta dubbelt så länge som de som bor nära sjukhuset. Därför lägger vi nu förslaget om en väntetidsgaranti, att ingen ska behöva vänta längre än två timmar vid sjukbesök med specialfordon.

Men ett väl så viktigt förslag är att slå vakt om den nära vården, för att ge likvärdig tillgång till hälso- och sjukvård i länets olika delar. Det gäller exempelvis mödravård, familjecentraler och ungdomsmottagningar, men också möjligheten att få träffa sin sjukhusläkare för kontroll vid en specialistläkarmottagning på vårdcentralen istället för att behöva åka kanske tio mil till sjukhuset. Den möjligheten finns i Vimmerby och det borde kunna införas även i andra delar av länet.

Det ska bli intressant att se om den röd-gröna majoriteten är öppna för att ta till sig våra goda förslag, för att förbättra patientfokus och tillgång till vård nära patienterna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar