tisdag 12 oktober 2010

Framtidsstrategigruppen - en spännande utmaning!

På tisdagen fick jag på kort varsel ändra min planering och resa till Stockholm. Då samlades nämligen Kristdemokraternas framtidsstrategigrupp, där jag fått förtroendet att ingå, i Riksdagshuset i Stockholm för sitt första möte.


Gudrun Brunegård, Edvard Agrell, Inger Davidson, Michael Anefur och Dan Ericsson. Stefan Gustafsson var förhindrad att delta.

Jag känner mig naturligtvis mycket hedrad av att få ingå i denna grupp. Min uppgift blir i första hand att företräda hälso- och sjukvårdsfrågorna och landstingssektorn.

Det känns väldigt stimulerande att få möjlighet att vara med och påverka utformningen av Kristdemokraternas framtida politik och framtoning. Den största utmaningen ser jag i att hitta sätt att tränga igenom den fördomsvall, som hindrar många människor som i grund och botten delar våra värderingar från att sätta sig in i vår politik och se Kristdemokraterna som sitt naturliga val.

Gruppens har utsetts av partistyrelsen och har till uppdrag att analysera valresultatet och att ta fram förslag till hur de senaste valens nedåtgående trend ska vändas.

Framtidsstrategigruppen ska ta tillvara erfarenheter från valrörelsen och den gångna mandatperioden och dra upp riktlinjer för framtiden. Syftet är att inleda en förändringsprocess i partiet. Gruppen ska bland annat ge förslag på hur partiets politiska profil, idé- och politikutveckling, marknadsföring och kommunikation bör utvecklas i ett långsiktigt perspektiv.

Kristdemokraternas framtidsstrategigrupp leds av Michael Anefur, tidigare riksdagsledamot och kommunalråd i Kristianstad. Övriga deltagare är Inger Davidson, Nacka, riksdagsledamot och tidigare civilminister och partisekreterare, Dan Ericsson, Malmö, konsult och tidigare partisekreterare och statssekreterare, Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö, och Edvard Agrell, politisk sakkunnig i statsrådsberedningen.

Gruppens rapport ska lämnas till partistyrelsen i december.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar