onsdag 4 april 2012

Välkommen röntgensatsning i Vimmerby

Ibland lönar det sig att protestera!

Många gånger har röntgen i Vimmerby varit ifrågasatt. För några år sedan var den ena röntgenapparaten på väg att bli skrotad, eftersom det inte längre gick att uppbringa reservdelar. Att skaffa någon ny var inte att tala om; snarare talades det om att låta verksamheten självdö. Sådana signaler har jag vänt mig mot.

Radiologiutredningen från Helseplan, om röntgenverksamheten i länet, som kom i slutet av 2010 eller början av 2011 innehöll det radikala förslaget att avveckla Vimmerby redan under första halvåret 2011.

Jag protesterade kraftfullt mot dessa planer. Enligt min uppfattning fanns flera skäl:

1. Befolkningen i länets nordvästra inland har långt till sjukhuset. Att kunna korta ned resvägen minskar lidande och spar tid för patienten. För Virserumsborna handlar det om halva vägen, dryga fem mil istället för över tio.

2. Vimmerby-mottagningen avlastar Västerviks-kliniken ett stort antal patienter. Tillgängligheten, dvs väntetiderna, vid röntgenkliniken i Västervik skulle allvarligt förlängas om man skulle hänvisa även patienterna från Vimmerbymottagningen dit.

3. Smidigheten och flexibiliteten hos den lilla mottagningen skulle gå till spillo.

Nu kan en patient med exempelvis en misstänkt bruten handled ta några få steg från läkarmottagningen i Vimmerby, på kort varsel bli röntgad och snabbt få en bedömning, i samråd med röntgenläkare i Västervik, som granskar bilderna digitalt. Enklare skador kan sedan åtgärdas på plats av distriktsläkaren, vid behov i samråd med ortoped i Västervik. I mer komplicerade fall får det göras på sjukhuset i Västervik.

Nåväl, protesterna hjälpte uppenbarligen - och det rejält:

Nu pågår planering för att bygga om röntgenmottagningen i Vimmerby för att bereda plats för en ny röntgenapparat. Det är verkligen goda nyheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar