söndag 22 april 2012

Äldre får det bättre med kristdemokratisk politik

Förra veckan hölls Äldreveckan, anordnad av Sveriges Kommuner och Landsting. Närmare 850 personer var samlade för att under två dagar fördjupa sig inom vad som sker inom äldreområdet. Det gällde allt ifrån politiska reformer, vårdutveckling, forskning, utveckling av IT och andra tekniska hjälpmedel. Många av deltagarna var kommun- eller landstingspolitiker, chefer inom äldreområdet eller representanter för pensionärsorganisationer.
Maria Larsson (KD), barn- och äldreminister, berättade om regeringens satsning på att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Varje person måste få känna att värdigheten bevaras även som gammal, att man får vara sig själv hela livet. Genom att minska fallolyckor, undernäring och felaktig läkemedelsanvändning hos äldre kan livskvaliteten förbättras. Samtidigt minskar kostnaderna för vård och omsorg. Men lika viktigt för självkänslan kan det vara att få hjälp att göra sig fin i håret – och att få välja själv vem som ska ge den hjälpen.
Socialminister Göran Hägglund, tillika partiledare (KD), inledde ett gemensamt Alliansgruppmöte på fredagsmorgonen. Han visade stort engagemang när han talade om den parboendegaranti, som regeringen dagen innan skickat på lagrådsremiss: - Det är busdåligt att vi ska behöva stifta en lag för att inte par som levt tillsammans i decennier ska behöva skiljas åt när de blir gamla! Det borde kommunerna klara själva – och många gör det, men några borde skämmas, sa Göran Hägglund.
Anders Andersson (KD), riksdagsledamot från länet, beskrev arbetet i socialutskottet, där man lyckats formulera ett enigt betänkande kring bemanningen på äldreboenden, som nu har antagits av riksdagen. För de kristdemokrater som deltog betonade han att även om besluten fattas i riksdagen, så är det i kommuner och landsting de genomförs.
Som ledamot i SKL:s Primärvårds- och äldreberedning medverkade även jag själv i ett seminarium. Jag berättade om beredningens roll att ur kommunernas och landstingens perspektiv yttra sig över lagförslag och reformer. Som motpart till regeringen förhandlar förbundet och gör överenskommelser, exempelvis om det fleråriga projektet med 4,3 miljarder kronor till de mest sjuka äldre. Det är fantastiskt stimulerande och positivt att känna igen hur förslagen direkt bottnar i kristdemokratisk politik, som nu genomförs. Med kristdemokrater på strategiska positioner görs livet bättre för de äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar