måndag 23 april 2012

Bra fart på regeringens folkhälsoarbete!
När socialminister Göran Hägglund (KD) inledningstalade på Folkhälsostämman nöjde han sig inte med några allmänna floskler och allmänt uppmuntrande ordalag. Nej, istället fastslog han att det nu är dags att ta nästa steg i folkhälsoarbetet:

- För det första måste vi sätta tilltro till människans förmåga att fatta hälsosamma beslut som gynnar den egna hälsan. Samhället ska underlätta för människor att göra rätt, att göra hälsosamma val. Det ska vara enklare att ta trappan än hissen, grönsaker ska vara mer lättillgängliga i butikerna än onyttigheter. Bostadsområden och skolor ska uppmuntra till spontanidrott.

- För det andra behöver samverkan inom hälsofrämjande arbete breddas. Jag vill pröva en brittisk modell, där man inlett strukturerad samverkan mellan staten, näringslivet och civilsamhället, med gemensamma mål med människan i centrum.

- För det tredjs behöver hälso- och sjukvårdens hälsofrämajnde och förebyggande roll stärkas, genom att tydliggöra levnadsvanornas betydelse för hälsan.

- För det fjärde ska potentialen i nya tekniska lösningar tas tillvara som en resurs för hälso- och sjukvården, exempelvis genom personligt utformade träningsappar, information om kost, var man kan träna osv. Här utlovade socialministern ett initiativ senare i år.

Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens Folkhälsoinstitut, uttryckte stor tillfredsställelse med hur regeringens arbete, sedan "Folkhälsopolitiska rapport 2010" överlämnades i december månad 2010. Av 15 förslag inom området "goda livsvillkor" har regeringen antagit sju. Inom omårdet "hälsofrämjande arbete och goda levnadsvanor" fanns 25 förslag, varav 13 har antagits. Av de 20 förslagen inom ANTD-S (alkohol, narkotika, tobak, doping och spelmissbruk) har elva antagits. Sammantaget har alltså ungefär hälften av förslagen redan antagits.

- Det är otroligt inspirerande att regeringen på så kort tid antagit så många delar av Folkhälsoinstitutets förslag, sa generaldirektör Sarah Wamala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar