onsdag 11 april 2012

Bredd och mångfald i vårdutbudet berikar

Där patienterna kan välja mellan olika vårdgivare i primärvården är de i allmänhet mer nöjda med både bemötandet och den medicinska vården.

En vanlig förklaring är dels att konkurrens stimulerar alla att höja sin kvalitet och bemötande för att behålla sina kunder, dels att de patienter som har haft tillfälle att göra ett aktivt val av naturliga skäl brukar vara nöjda med det.

Detta illustreras inte minst av den nationella patientenkäten, som offentliggjordes för några veckor sedan. Där var värdena genomgående låga där hälsocentralen har en monopolsituation. Där det finns alternativ påvisar enkäten uppskattade läkarmottagningar, med hög tillgänglighet och nöjda patienter.

Självklart kan det finnas felkällor, exempelvis utifrån vilka individer som valt att svara på enkäten. Det har kanske inte i första hand den multisjuka åldringen gjort, som inte kan tänka sig någon annan läkare än den man gått till i många år.

Idag var Alliansen i landstinget på besök i Hultsfred. Där finns förmodligen länets största bredd på primärvårdsutbudet i förhållande till folkmängden, med två landstingsdrivna och fyra privata läkarmottagningar. Bland annat besökte vi Sensia, som tar över en väl inarbetad privatläkarmottagning och kombinerar den med sitt tidigare koncept med företagshälsovård och friskvård.

Vi fick en redovisning av deras utvecklingsplaner, som har förutsättningar att kunna ge mervärde för patienterna, både genom att ha tillgång till specialistläkare inom fler områden än allmänmedicin, och genom en ökad fokus på hälsofrämjande arbete.

Det skulle inte skada med ett sådant komplement till utbudet på de platser där det idag bara finns offentligdrivna hälsocentraler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar