tisdag 3 april 2012

Kortvarig glädje över primärvård i Västerviks kransorter

Länge har Överumsborna väntat och oroat sig, efter beskedet i höstas att deras distiktsläkare tänkte sluta. Skulle de behöva åka flera mil extra, till Gamleby eller rent av hela vägen in till Västervik, för sina läkarbesök?

För en vecka sedan nåddes vi av budet att landstingets beställarenhet tecknat avtal med Virserums läkarhus om att bemanna mottagningen med läkare halva dagen. En sjuksköterska ska vara på plats hela dagen.

Det låter slitsamt för en ensam läkare att sköta två mottagningar med så stort geografiskt avstånd, men läkaren ifråga är inte känd för att dra sig för hårt arbete. Det blir dock svårt för en halvtidsdoktor att klara av att hålla samma tillgänglighet som Överumsborna hittills varit vana vid med sin heltidsdoktor. Risken är uppenbar att det blir en försämring för både Överum och Virserum.

Men nästan i samma stund som den värsta oron för Överums-mottagningen släppte, så kom beskedet att samtliga tre läkare i Ankarsrum ska sluta. Senast det hände följde ett antal år med ytterst skakig bemanning, med växlande antal och kvalitet.

Det är oroande hur svajig bemanningen i primärvården blivit i Västerviks kommun. Även Gamleby, som tidigare varit en mycket stabil hälsocentral, har på kort tid råkat i en bekymmersam situation, där man är beroende av hyrläkare.

Nu är dock inte Västervik den enda kommun i länet där landstinget har problem att rekrytera distriktsläkare. I Smedby och Ljungbyholm, kransorter till Kalmar, har man länge brottats med liknande problem. Även i Oskarshamn finns vakanser, och i Vimmerby, och i Mörlunda och i ...

Jag förutsätter naturligtvis att landstinget med största möjliga beslutsamhet tar itu med att lösa det akuta behovet av distriktsläkare i olika delar av länet, med målet att få till stånd en långsiktig och stabil lösning.

De polska läkare som rekryterats under ett antal år har bidragit till att Kalmar län har en något mer gynnsam situation än vissa andra län. Nu har landstinget även ökat antalet utbildningsblock inom allmänmedicin, vilket förhoppningsvis kommer att avhjälpa behovet på sikt.

Det är dock lättare sagt än gjort, eftersom bristen på allmänmedicinska specialister (distriktsläkare) är stor i hela landet. För att inte vara ständiga förlorare i dragkampen om distriktsläkare behöver man därför kombinera flera faktorer: En trygg och pålitlig arbetsgivare, en attraktiv arbetsplats med goda anställnings- och fortbildningsvillkor kombinerat med tilltalande boendemiljöer.

Och varför skulle inte Landstinget i Kalmar län lyckas med det, när vi är så bra på så mycket? Låga ohälsotal, bra trivsel, god patientnöjdhet, Sveriges bästa län att åldras i, ett av de viktigaste besökslänen och you name it! Det är "bara" att informera läkare i hela världen om vilken förmån det är att få jobba hos oss ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar