måndag 16 april 2012

Lätt att hitta rätt när man mår dåligt

Det ska vara lätt att hitta rätt när man mår dåligt. Man ska inte behöva en massa förkunskap för att veta vart man ska vända sig. Det borde finnas en väg in - inte minst för unga!

Allt för många unga mår dåligt. Den psykiska ohälsan har ökat, särskilt hos unga tjejer.

Många känner stor press på sig och får ångest av alla krav - på utseende, på att alltid vara uppkopplad och uppdaterad, på att klara plugget, på att skaffa sig en utbildning osv. Denna ångest kan bli för svår att hantera och måste få utlopp. Det kan ta sig olika uttryck, som ätstörningar, självskadebeteende eller depressioner.

Samtidigt kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig när man mår dåligt. Därför initierades, under den mandatperiod då kristdemokraterna ledde majoriteten i Landstinget i Kalmar län, ett samarbete med kommunerna kring Unga Vuxna. Tanken var från början att landstinget skulle stå för personal från Barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin och från kommunen skulle ha representant från socialtjänsten.

I ungefär hälften av länets kommuner öppnades Unga Vuxna-mottagningar, som blev till stor hjälp för många unga, både när det gällde normala livskriser i ungdomen och annan typ av psykisk ohälsa. Dit kunde man komma och få hjälp direkt eller också få att hitta vidare till rätt instans.

Å andra sidan blev det en orättvisa i länet, eftersom det aldrig kom till stånd några Unga Vuxna-mottagningar i hälften av kommunerna. På några andra håll har verksamheten avvecklats eller legat nere periodvis.

Redan inför valet 2010 föreslog kristdemokraterna att man skulle kunna samordna ungdomsmottagningarna med Unga Vuxna.

Nu har Unga Vuxna utvärderats. Man konstaterar att verksamheten har varit spretig. Uppdraget har uppenbarligen tolkats olika och verksamheten har utvecklats väldigt olika på de platser där den har funnits.

Jag blir glad när jag läser ett av förslagen, som stämmer väldigt väl överens med kristdemokraternas tankar från 2010, om en Ungdomshälsa, dit man kan vända sig vare sig man har frågor om preventivmedel och sexualitet eller för att få stöd om man mår psykiskt dåligt.

Det är vår skyldighet att göra det enkelt att hitta rätt i vården för dem som behöver det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar