onsdag 28 mars 2012

"Jämlik" vård i glesbygd som fallskärmshopp utan fallskärm

Det har varit en intressant dag i landstingsstyrelsen.

KLT, dvs Länstrafiken, har uppenbarligen inte haft koll på ekonomin, när 20 miljoners underskott, utöver tidigare dryga 30 upptäcks en vecka före bokslutet. 50 miljoner ökade kostnader bärs in i det nya året.

Vilka busslinjer ska dras in, för att få balans i ekonomin? Blir det glesare turer mellan städerna eller kommer man att dra in de enstaka landsbygdslinjerna? För det får väl inte bli så att överskridandena fortsätter och vården får betala, när nu allt ligger inom landstingets hägn?

Den rödgröna majoriteten stänger distriktssköterskemottagningar i glesbygden "för jämlikhetens skull". Resonemanget gick att det finns ju inte filialmottagningar på andra ställen, så varför just i glesbygden i Degerhamn på Öland och Edsbruk och Loftahammar i Norra Tjust? Nu hade man lagt ned alla, så nu var det jämlikt!

Ett annat argument var, enligt ansvarigt landstingsråd Jessica Rydell (MP), att det ju finns goda erfarenheter av eHälsa i Norrbotten. Man kan sköta mycket via Internet, som blodtryck, blodsockerkontroller etc. Men "det är ju mest snack" om eHälsa, medgav hon. Man kanske skulle sätta igång något pilotprojekt.

eHälsa - det låter ju vackert. Men varför stänga mottagningarna utan förvarning vid årsskiftet och i slutet av mars börja "snacka" om eHälsa? Varför göra saker i omvänd ordning? Varför inte testa eHälso-konceptet och se om det fungerar under våra lokala förhållanden innan man stänger?

Det är ju som att knuffa ut fallskärmshopparen och kasta en fallskärm efter - den kanske hinner ikapp efter vägen! Den normala vägen hade ju varit att först testa fallskärmen och lära sig hoppa.

Någon eHälso-lösning för injektioner, blodprovstagningar eller omläggningar hade inte Jessica, utan sådana patienter får skickas på vägarna, med ökad miljöbelastning och ökade kostnader för sjukresor som följd.

Arma invånare! Den sittande majoriteten vill uppenbarligen att alla ska bo i de stora tätorterna = fastlandets kuststäder, för att förenkla kollektivtrafik och sjukvårdsutbud!

Valet tycks stå mellan att packa flyttlasset - eller byta majoritet!

Se även Radio Kalmar, Barometern och Östran om KLT och Christer Jonssons blogg, som även belyser debatten om distriktssköterskemottagningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar