fredag 16 mars 2012

Familjecentraler viktiga - även i mindre kommuner!

På torsdagen besökte jag Nybro för ett möte med partikamrater i Nybro-Emmaboda-Torsås-valkretsen.

En fråga som kom upp gällde familjecentraler, en fråga som vi kristdemokrater var med och förde in i landstingsplanen för ett par mandatperioder sedan. Ett mål är att det ska finnas familjecentraler i var och en av länets kommuner. På en familjecentral samverkar kommun och landsting i gemensamma lokaler, med mödrahälsovård, barnhälsovård (BVC), öppen förskola och socialtjänst. Tanken är att samordna det allmänna stödet till alla familjer, ge en mötesplats med andra föräldrar och barn med möjlighet att lära av varandra, och där de som behöver det på ett enkelt och naturligt sätt kan få tidigt stöd.

Familjecentraler har funnits i många år i de större kommunerna, men det har varit svårare att komma fram i de mindre kommunerna. Många upplever att landstinget ställer samma krav oavsett om det är en verksamhet som ska bedrivas varje dag eller om det, som är fallet i en liten kommun med relativt få barn, bara någon eller några dagar i veckan.

I Torsås har man jobbat länge med frågan, men är nu på väg att ge upp, för de krav man upplever att landstinget ställer. Detta trots att landstingsföreträdare vid ett möte i Torsås förra året, då även jag själv deltog, signalerade förståelse för att det råder andra förhållanden i en liten kommun än i en stor, vilket man kan behöva ta hänsyn till.

I Emmaboda har en kristdemokratisk motion om att öppna familjecentral bifallits i kommunfullmäktige, men när kommunen försöker förhandla med landstinget möter de samma bristande flexibilitet som man kunnat se på andra håll. Även från Mönsterås har jag fått signaler om att det ena hindret efter det andra sätts upp.

Som ett resultat av mötet skrev jag bifogade fråga, till primärvårdsansvariga landstingsrådet Jessica Rydell (MP), som nu är inlämnad. Den kommer att behandlas vid landstingsfullmäktige den 21/3.

--------------

Fråga
Till landstingsrådet Jessica Rydell (MP)

Om familjecentraler i länets mindre kommuner

I landstingsplanerna har under åtskilliga år målet att öppna familjecentraler i samarbete med var och en av länets kommuner varit inskrivet. Flera kommuner har nu, glädjande nog, anmält intresse och inlett planeringssamtal med landstinget. I Torsås har dock kommunföreträdare uttryckt att landstinget ställer långt gående krav på lokaliteter och ytor, utan flexibilitet och hänsyn till lokala förhållanden, vilket gör det svårt att komma vidare. Även i Emmaboda och Mönsterås hörs oroande signaler om att samtalen är på väg att gå i baklås.

Min fråga är därför:

Vad gör du för att även familjer i länets mindre kommuner ska få tillgång till familjecentraler?

Nybro den 15 mars 2012

Gudrun Brunegård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar