söndag 25 mars 2012

Centralisering pågår! Ve landsbygdens befolkning!

För några dagar sedan behandlade landstingsfullmäktige min motion om att i högre grad utlokalisera specialistmottagningar från sjukhusen, för att underlätta för dem som har långt till sjukhuset.

Från Västerviks sjukhus bedrivs sedan många år sådan mottagningsverksamhet vid Oskarshamns sjukhus och på specialistmottagningen i Vimmerby. Slutenvårdsspecialister kommer dit med jämna mellanrum och bedriver traditionell mottagningsverksamhet, vilket innebär att några friska anställda åker några mil, medan gamla, ofta kroniskt sjuka, eller barn får desto kortare resväg.

Min tanke, som stöddes av övriga allianspartier, var att specialister från Kalmar på motsvarande sätt skulle kunna bedriva motsvarande verksamhet i förslagsvis Nybro och Borgholm och på sikt kanske även på fler platser i länet.

Den rödgröna majoritetens svar , som helt bygger på förvaltningsyttranden, uttrycker i stort sett bara svårigheter och problem, inget möjlighetstänkande.

Samma dag publicerades en debattartikel i Barometern-OT, undertecknad av Anders Henriksson (S), Lena Segerberg (S), Jessica Rydell (MP) och Linda Fleetwood (V). Där framgår att den rödgröna majoritetens vision lyder så här:

- Stordrift, stordrift, stordrift!
Centralisera, centralisera, centralisera!
Ve alla som bor i inlandet!
Ve alla som bor på Öland!
Ve alla som bor ett stycke från sjukhusen!
De är dömda till evigt kringflackande på vägarna, hopbuntade i sjuktransporter, som kuskar runt i byarna för att hämta och lämna andra patienter, som förlänger resan, så man dessutom tvingas vänta dubbelt så länge före och efter sjukbesöket än de som bor nära!

Det verkar som att detta budskap har gått fram med all önskvärd tydlighet. I fredagens Barometern fanns en artikel om att Öron-, näs- och halskliniken i Kalmar har dragit in den kvarvarande utlokaliserade verksamhet man haft för att ge hörselvård på länets hälsocentraler.Jag är rädd att detta inte är den första indragningen vi kommer att se. Den rödgröna majoriteten har genom sitt svar på min motion gett klartecken till att centralisera verksamhet till sjukhusen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar