torsdag 3 november 2011

Nu lossnar Jönköping!

Idag händer det saker i Jönköping, som kan påverka framtiden för både dem och omgivande län. I sista stund också, om de inte vill finna att tåget gått innan de ens kom fram till perrongen.

Jag talar om regionfrågan. Förstås.

Idag har den parlamentariska arbetsgruppen bestående av de politiska partierna i Jönköpings län kommit fram till en kompromiss. Moderater och socialdemokrater har fått igenom sitt önskemål om att ansöka om att få bilda en egen regionkommun. Övriga partier har fått gehör för att i ett andra steg, från 2018, bilda gemensam regionkommun med grannlän. Där talar man om sjukvårdsregionen (landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland), med öppenhet för Kronoberg, Halland och Blekinge.

Det förutsätter naturligtvis att inte grannlänen redan har bundit upp sig i överenskommelser i andra riktningar. Det är därför som dagens besked är så viktigt. För redan imorgon, fredag, ska ett möte hållas mellan förhandlingsgrupperna för Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne, där tanken är att en avsiktsförklaring ska undertecknas. Den äger dock inte giltighet förrän samtliga fullmäktigeförsamlingar har beslutat i enlighet med avsiktsförklaring.

Så om Jönköping vill komma på förhandlingsvagnen är det viktigt att de under de närmaste brinnande veckorna, fram till landstingsfullmäktige den 21 december, visar större förhandlingsvilja än vad Skåne hittills har visat.

Dagens besked är ur det perspektivet utomordentligt viktigt, inte minst för alla som ser en Östra Götalands-region som det naturliga alternativet, med Småland, Öland, Östergötland och gärna även Blekinge.

Men det finns ingen lösning som är självklar. Innehållet är minst lika viktig som geografin. Ett villkor för att en region ska fungera och ha legitimitet är att alla delar har lika goda utvecklingsvillkor och service. Det är också livsnödvändigt med goda - förbättrade! - kontakter och samarbete med grannarna på andra sidan regiongränserna. Annars finns överhängande risk att länet spricker, oavsett i vilken riktning en kommande regionbildning sker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar