tisdag 1 november 2011

Betald specialistutbildning - ST för sjuksköterskor!

Det är brist på sjuksköterskor, framför allt specialistutbildade sådana. Ett skäl är att det oftast inte lönar sig ekonomiskt att ta tjänstledigt eller gå ned i lön för studier, eftersom lönehöjningen efter fullföljd utbildning sällan uppväger slitet.

För att försöka göra något konstruktivt åt detta vill Landstingsalliansen i Kalmar län pröva möjligheten för sjuksköterskor att kunna skaffa sin specialistutbildning på arbetstid, på samma sätt som läkarnas ST-utbildning.

För nog är det märkligt att två högutbildade yrkesgrupper, som arbetar sida vid sida, ska ha så olika villkor. Läkarna, med sin avsevärt högre lön, får sin specialistutbildning betald av arbetsgivaren, medan sjuksköterskan ofta får utbilda sig på egen bekostnad. Några enstaka sjuksköterskor får redan idag möjlighet att utbilda sig med lön, men det brukar i så fall innebära att man accepterar att gå ned till en lägstalön under utbildningtiden.

Det ska bli intressant att se om landstingsmajoriteten kan tänka nytt och besluta i enlighet med Alliansens förslag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar