fredag 25 november 2011

Interpellation om ambulanstäckningen på ÖlandFrågor om trygghet och tillgång till sjukvård vid akut sjukdom är något som engagerar, inte minst på Öland, där avstånden är långa och vägarna kan vara svårframkomliga. Denna bild är från ett besök jag gjorde på Mörbylånga Ambulans AB, för att få mer information om förhållandena på södra Öland.

Inför nästa veckas landstingsfullmäktige ställer jag följande iterpellation till
Landstingsrådet Lena Segerberg:

Ambulanstäckningen på Öland

Vid akuta sjukdomstillstånd kan varje minut som går innan man kommer till professionell hjälp vara avgörande för utgången. Detta inpräntas bland annat genom den pågående stroke-kampanjen. Landstingsstyrelsen har därför beslutat att 85 procent av befolkningen ska nås inom 20 minuter vid Prio 1 alarm och 100 procent av befolkningen ska nås inom 30 minuter vid Prio 2 alarm.

I vårt län är avstånden långa, inte minst på Öland. Transporterna till sjukvården kan vara tidskrävande.

En ambulans på uppdrag kan vara borta i flera timmar innan den är tillbaka på sin ambulansstation igen, exempelvis om Löttorps-ambulansen ska transportera en patient från norra Öland till Länssjukhuset i Kalmar. Borgholms-ambulansen fungerar då som beredskap för utryckningar på norra delen av ön. Det händer dock att Borgholms-ambulansen ute på körning samtidigt. Då är hela norra Öland utan ambulanstäckning, en sträcka på drygt 85 km från brofästet upp till Byxelkrok. På motsvarande sätt drabbas södra Öland när Mörbylånga-ambulansen är ute på uppdrag, med c:a 65 km från Ottenby till Kalmar.

När motsvarande händer i andra delar av länet brukar ambulanser i angränsande områden bli framdirigerade för att täcka upp och ge kortare utryckningstid vid larm. Enligt uppgift från Mörbylånga-ambulansen händer det ibland, exempelvis vid midsommar, att SOS Alarm dirigerar fram den till Färjestaden.

Det är sedan tidigare känt att ambulansverksamheten knappast uppfyller LS-beslutet för delar av Öland. Detta upplever många ölänningar otryggt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:

- Hur ofta används ambulanserna för Prio 1 eller Prio 2 alarm på Öland?
- Hur ofta inträffar det att det inte finns en ambulans att tillgå direkt vid alarm?
- Hur stor del av Ölands befolkning bor teoretiskt inom 20- respektive 30-minutersgränsen från en ambulansstation, under förutsättning att närmaste ambulans är ”hemma”?
- Hur länge har någon Prio 1- respektive Prio 2-patient på Öland fått vänta på ambulans som längst?
- Kommer du vidta några åtgärder för att uppfylla landstingsstyrelsens beslut, så att befolkningen i länets olika delar får likvärdig tillgång till akut ambulanstransport?

Vid landstingsfullmäktige den 29-30 november hoppas jag få svar på frågorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar