söndag 2 oktober 2011

Barnpsykiatriska vårdplatser i Västervik?

Barnpsykiatriska vårdplatser i Västervik, så att barn och unga med problem ska slippa att skickas till Kalmar när de behöver dygnet-runt-vård. Det kan bli en verklighet, efter att landstingsmajoriteten har konstaterat att den ojämlikhet som jag länge har påtalat verkligen finns där.

Gång på gång har jag lyft frågan om varför tonåringar från norra länsdelen läggs in på vuxenpsyk. Både i landstingsstyrelsen och inte minst i en livlig debatt med ansvarigt landstingsråd Linda Fleetwood (V) vid fullmäktige i maj.

I en bloggpost för någon vecka sedan beskrev jag återigen problemet, i samband med en interpellation till landstingsfullmäktige den 27 september. En av mina frågor löd så här:

• Finns det skäl att överväga att inrätta barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatser i norra länsdelen?

Efter mina upprepade påpekanden har det nu gjorts en inventering av hur de fyra barn- och ungdomspsykiatriska vårdplatserna i Kalmar nyttjas. Det visar sig att de i 75 procent av fallen beläggs med patienter från länets södra delar, trots att befolkningen är relativt jämnt fördelad i länet. Med anledning av denna ojämlikhet finner landstingsmajoriteten nu skäl att överväga inrättande av vårdplatser för barn- och ungdomspsykiatri i norra länsdelen.

Jag kan utlova att jag inte kommer nöja mig med enbart vackra ord. Jag kommer fortsätta att driva på i denna fråga om barns och ungas rätt till jämlik psykiatrisk vård i norra länet tills det blivit en rättvis fördelning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar