fredag 21 oktober 2011

Vänta in Jönköping!

Många i vårt län vill se en samlad Smålandsregion. Därför vore det olyckligt att inte vänta in den process som är på gång i Jönköpings län.

Efter möten och samtal med ledande företrädare från Jönköpings län de senaste dagarna är bilden tydlig. Det är en uppluckring på gång, i förhållande till den tidigare låsning som länge har funnits hos framför allt socialdemokrater och moderater i länet.

Socialdemokraterna i Jönköpings län har ett kongressbeslut, som går ut på en tvåstegsmodell. Man tänker sig en regionbildning inom nuvarande gränser från 2014-2015, för att därefter kunna gå vidare till en region med större geografiskt område, gärna från 2018-2019. Där finns mycket som talar för att den nuvarande, mycket väl fungerande sjukvårdsregionen, dvs Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län, skulle vara en naturlig utgångspunkt. Vi talar alltså om samma tidpunkt för bildandet av en sådan region, som i Skånealternativet.

Det är olyckligt att dessa signaler från Jönköpings län kommer i ett så sent läge, att en remiss om avsiktsföklaring redan gått ut till kommunerna, för att ge dem möjlighet att yttra sig om att bilda region med Skåne, Kronoberg och Blekinge. Därför är det ytterst viktigt att Kalmar läns förhandlingsgrupp, när den inom kort träffar sina motsvarigheter från Jönköpings och Östergötlands län, tar signalerna på allvar och kompletterar remissunderlaget till kommunerna. Annars finns risk att kommunerna yttrar sig över ett enda alternativ, när det i själva verket kan finnas två möjliga lösningar med samma tidshorisont.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar