fredag 7 oktober 2011

Mindre infektionsrisk med rätt tavlor på väggarna!

Mindre behov av smärtstillande och ångestdämpande injektioner och färre infektioner efter operation på grund av minskade stressnivåer, det kan bli följden av att välja rätt typ av konst/illustrationer på en vårdavdelning.

Det uppseendeväckande resultatet visar en studie som professor Roger Ulrich vid Göteborgs universitet redovisade vid konferensen om kultur och hälsa i Malmö, som jag just har bevistat.

I studien jämförde man olika motivs inverkan på betraktare i sjukvårdsmiljöer. Ljusa och frodiga naturmotiv och vattenlandskap upplevdes positiva på ett sätt som var fysiologiskt mätbart, liksom bilder på mänsklig gemenskap, barn som leker osv, särskilt i naturmiljöer.

Däremot fann man att abstrakt konst kunde ha direkt negativ inverkan och skapa oro, ångest och aggressivitet även hos mentalt fullt friska och stabila personer, även om personalen tyckte om tavlorna och tolkade dem positivt. Efter att ha flyttat den abstrakta konsten till personalrummet och hängt naturmotiv i patientrummen kunde man avläsa större lugn och mindre oro bland patienterna!

Ulrich förklarade fenomenet med den "evulotionära teorin". Han menar att människan har en genetiskt nedärvd böjelse att reagera positivt till speciella naturmiljöer och scenerier, särskilt om de är förknippade med platser där man kan hitta föda, och att man påverkas positivt av leende, omtänksamma ansikten och gester. I stressade situationer blir man mer benägen att uppfatta abstrakta eller tvetydiga motiv på ett sätt som motsvarar personens emotionella tillstånd.

Han berättade om en annan studie från Borås, där man med naturmotiv i väntrum kunde uppmäta mindre smärta, lägre puls och lägre blodtryck hos patienterna, som dessutom var mer avspända.

Jag kände mig väldigt nöjd och tillfreds när jag för några dagar sedan fick en abstrakt tavla i grälla färger på mitt tjänsterum utbytt mot ett naturmotiv. Utifrån den evulotionära teorin förstår jag varför!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar