torsdag 6 oktober 2011

Kultur och hälsa - aktuell Allianssatsning

Den demente mannen, som inte visade några reaktioner på sin vårdare när hon hjälpte honom med påklädning och morgontoalett, började stampa takten och nynna med när hon satte sig vid pianot och spelade Taubes Sjösalavals.

Konstnären i äldreomsorgsgruppen, som vid samtalet kring gamla fotografier, ser de dementa delta lika aktivt och adekvat som övriga äldre i gruppen.

Musikterapeuten med sin brokiga blus, som ser de hopsjunkna personerna i dagrummet räta på ryggen när hon kommer in, och hör en sprucken röst säga: "Åh, är det torsdag idag, eftersom Birgitta är här?"

Strokepatienter som tränar upp förlorade funktioner snabbare och bättre genom musik och dans, en metod som visat sig fungera bra även för rehabilitering av tjejer med självskadebeteende.

Långtidssjukskrivna som genom kulturprojekt hittar självkänsla, delaktighet och livskvalitet som en grund för vidare rehabilitering.

Musikens lugnande påverkan på puls och blodtryck.

Dessa exempel visar på hur kultur kan vara en viktig faktor för hälsa och välbefinnande. I Kristdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitiska program för Kalmar län har vi uppmärksammat detta i olika perspektiv. Vi vill att hälso- och sjukvårdspersonal ska lära sig mer om hur man kan använda kultur i hälso- och sjukvårdsarbetet. Vi menar också att kulturcheckar, dvs bidrag från arbetsgivaren till kulturupplevelser för den anställde, skulle kunna jämställas med friskvårdsbidrag till landstingets personal.

I Skåne jobbar man med kultur på recept och har goda erfarenheter, enligt Carl Johan Sonesson från Region Skåne, vid en konferens om Kultur för livet som just nu pågår i Malmö. Det finns inga skäl till varför vi inte skulle hämta hem de erfarenheterna till Kalmar län.

Lena Adelsohn Liljeroth (M), kultur- och idrottsminister, meddelade att hon tillsammans med äldre- och barnminister Maria Larsson (KD), just denna förmiddag har lagt fram ett förslag om 30 miljoner kronor till kultur för äldre, som regeringen har beslutat om.

Ett beslut i tiden! Nu gäller det att följa upp det, både i landstinget och i den kommunala äldrevården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar