tisdag 4 oktober 2011

Regionfrågan i rullning - bollen nu hos kommunerna

Idag på förmiddagen har landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutat att skicka ut ett underlag om framtida regionbildning till kommunerna.

Kristdemokraterna i Kalmar län har ända sedan 2002 haft inriktningen mot en samlad region med Småland-Öland tillsammans med Östergötland och gärna även Blekinge och Gotland.

Det är nu konstaterat att Jönköpings län inte kommer att svara på någon förfrågan om att bilda region med dem. Det går alltså inte att komma vidare med det spåret. Östergötland söker nu istället samarbete med Södermanland, Örebro och Västmanlands län. Det är ännu oklart vad det kan komma att leda till. Desto tydligare är kronobergarnas och blekingarnas vilja att samarbeta med Skåne.

I det remissunderlag som idag skickas ut återstår alltså att ta ställning till frågan om en regionbildning i Sydsverige. Efter sammanställning av kommunremissvaren formuleras en avsiktsförklaring, som landstingsstyrelsen ska besluta om den 7 december. Parallellt görs liknande kommunrundor i Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Därefter följer förhandlingar om innehållet i och utformningen av en kommande regionbildning. Det kommer handla om hur den politiska organisationen ska se ut. Vi vill ha ett regionfullmäktige som snarare ser ut som i Västra Götaland än som i Skåne. Det är viktigt att även ett parti av vår storlek och från vår landsända får acceptabel representation och inflytande. Ett förslag till fördelning av regionala instutitioner (var olika centra ska finnas) ska tas fram. För mig är det viktigt att se till att vi kan behålla våra tre sjukhus och våra små läkarmottagningar. Det måste också finnas garantier för att den nya regionens ytterkanter får goda kommunikationer och goda utvecklingsmöjligheter osv.

Utifrån det resultat förhandlingarna ger ska sedan de berörda landstings-/regionfullmäktigeförsamlingarna fatta slutgiltigt beslut om eventuell ansökan till Kammarkollegiet om att bilda region om möjligt redan 2015.

Parallellt måste man fortsätta samverka med grannlänen, inte minst i norr, för att månghundraåriga handels-, studie- och resmönster ska kunna fortsätta att utvecklas, med förstärkta pendlingsmöjligheter. Framtida regiongränser får inte bli större hinder än nuvarande länsgränser. Detta har jag framfört i olika sammanhang. I remissunderlaget finns nu också en formulering som betonar detta.

Nu ska alltså kommunerna behandla remissunderlaget. I samband med oktoberfullmäktige kommer det ges information i frågan runt om i länets kommuner. Vid novemberfullmäktige ska man besluta om svar. Den 30 november går remisstiden ut. Den 7 december beslutar LS angående avsiktsförklaring och den 21 eller 22 december planeras ett extra landstingsfullmäktige i frågan.

Väl mött i kommande diskussioner i en fråga som kan komma att påverka våra liv under många år framöver!

Läs och lyssna i Radio Kalmar , Barometern, Östran-Nyheterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar