torsdag 13 oktober 2011

KD – en social röst som behövs i regeringen!

Kristdemokraterna har haft avgörande inflytande och bidragit med en socialt ansvarstagande profil på Alliansregeringens budget. Trots finansiell oro har vi fått igenom en rad satsningar på att höja kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. Sjukförsäkringen ska äntligen förbättras och bostadsbidraget till ekonomisk svaga barnfamiljer, unga och pensionärer ska höjas.

Det var mitt huvudbudskap när jag hade förmånen att få medverka vid ett partimöte i Kisa.


Lena Käcker Johansson, Birgitta Olaisson och Gudrun Brunegård vid mötet för kristdemokrater i Kindas kommunhus i Kisa.

Vi vill att Kristdemokraterna ska vara Alliansens sociala röst. Det uttrycks bland annat genom att en stor del av resurserna går till den tredjedel av befolkningen som har lägst inkomster. Dessutom finns nu en överenskommelse, som innebär att när landets ekonomi tillåter, ska pensionärerna få en fjärde skattesänkning. Utan kristdemokrater i regeringen hade inte pensionärerna fått del av sådana skattesänkningar.

Budgeten innehåller också andra reformer med kristdemokratisk prägel, som stöd till utsatta barn, avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer, ökat stöd till civilsamhället och trossamfunden, ökade satsningar på fattigdomsbekämpning i Afrika och stöd till demokratiarbete och mänskliga rättigheter.

Vi kan känna oss stolta som kristdemokrater. Genom att vårt parti finns med i regeringen påverkas viktiga delar av budgeten på ett sätt som kommer att påverka livet i positiv riktning för många människor i utsatta situationer, avslutade jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar