onsdag 6 juli 2011

Griseknoar istället för cementblock!Visby har gutefår, Stockholm har lejon, Västervik har sälar. I Vimmerby är det fula, kantiga cementblock som hindrar trafikanter att komma fram, där myndigheterna bedömer att så behövs.

Nu tänker jag ta initiativ till att det tas fram en modell för griseknoar i cement till gatorna i Vimmerby. På så sätt skulle man kunna knyta an till stadens varumärke, med både Emil i Lönneberga och den långa traditionen med kreaturshandel. Det skulle framför allt bidra till att försköna staden högst avsevärt!

Med tanke på det senare hade kanske oxar varit mer lämpliga, men jag tror inte deras storlek och höga ben passar sig så väl för att omformas till cementklumpar.

Så om jag kan få fler beslutsfattare att nappa på idén, så kan Vimmerbys befolkning och besökare så småningom charmeras av små söta griseknoar på strategiska platser i stan, och vi får ytterligare ett fotoobjekt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar