söndag 24 juli 2011

Frihet och demokrati värda att kämpa för

Några timmar efter att jag nåtts av nyheten om illdåden i Norge är jag sorgsen och bestört. Attentaten är ett besinningslöst angrepp på demokratin. Så fjärran från det samhälle jag vill vara med och bygga, med respekt för våra medmänniskor och varandras egenheter, i medvetenhet om att varje människa är unik och oersättlig.

Så många liv som gått tillspillo - men måtte det inte vara i onödan; låt dem påminna oss om att ta vara på varandra och livet så länge vi har det, låt dem påminna oss om att frihet och demokrati är värda att kämpa för.

Som amerikanarna uttrycker det på något monument: "Freedom is not free".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar