onsdag 31 augusti 2011

Unga vuxna i Västervik - Kejsarens nya kläder i nutid?

Före sommaren stängdes Unga vuxna-mottagningen i Västervik. Enligt ledningen för psykiatrin skulle den öppnas igen efter sommaruppehållet.

Nu tycks det vara olika bud om vad man menar med att Unga vuxna-mottagningen är öppen. Enligt personalen som jobbade där före stängningen är den fortfarande inte öppnad, men enligt ledningen har den öppnat.

Är det vi ser ett rödgrönt försök till illusionstrick - "Säg att något finns tillräckligt kraftfullt, så finns det"?

I mina öron låter det som Kejsarens nya kläder i ny tappning.

Unga vuxna-mottagningen är ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten i Västerviks kommun och landstingets barn- och ungdomspsykiatri. Det finns särskilda lokaler i ett "eget" hus på lasarettsområdet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar