fredag 6 maj 2011

De rödgröna har abdikerat

Efter måndagens besked att primärvårdsjouren ska flyttas från Oskarshamns sjukhus till någon av hälsocentralerna har det varit en intensiv debatt, både i medierna och på gator och vid köksbord.

I ett inslag i Radio Kalmar igår återgavs den oro jag har uttryckt, bland annat i denna blogg, för vad en flytt kommer att innebära för det som återstår av akutmottagningen vid sjukhuset och på sikt för sjukhuset som helhet.

Jag ifrågasätter också hur besluten fattas. Min uppfattning är att ett fullmäktigebeslut inte kan ändras utan ett nytt politiskt beslut, medan den rödgröna majoriteten tycks gömma sig bakom ett tjänstemannabeslut.

I samma radioinslag citeras också Jessica Rydell (MP), landstingsråd med ansvar för primärvården och idag ger majoritessamordnaren Yvonne Hagberg (S) uttryck för samma uppfattning i en artikel i Oskarshamns-Tidningen (tyvärr finns inte artikeln på nätet). Majoriteten anser uppenbarligen att i och med att vårdvalet infördes (Hälsoval Kalmar) så har politikerna upphävt alla tidigare beslut och överlåtit beslutsmakten till tjänstemän.

Detta är så häpnadsväckande att jag nästan kippar efter andan! Skulle inte landstingets politiker ha kvar ett ansvar för hur primärvården är uppbyggd, även om en Hälsovalsenhet har inrättats? Primärvårdsjouren är ju ett övergripande uppdrag, nog måtte man politiskt kunna anvisa var den ska utföras!

Jag är djupt besviken och upprörd över att majoriteten har besannat mina värsta farhågor. Man har inte för avsikt att lyfta en hand för att styra och leda sjukvården. Man har abdikerat och överlåtit detta till tjänstemännen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar