tisdag 24 maj 2011

Kalla fötter i Oskarshamn? Eller: Dold agenda i Ohn?

För varje dag som går blir jag allt mer övertygad om att det pågår ett omvänt Legobygge i landstinget, där den rödgröna majoriteten givit sitt tysta medgivande till en stegvis nedmontering av akutverksamheten vid Oskarshamns sjukhus. Byggsten efter byggsten plockas bort.

Trots landstingsfullmäktiges beslut att akutens kirurg- och ortopedjour ska vara öppen till kl 17 får man regelbundet rapporter om patienter som flera timmar före den tiden har nekats att komma till sitt eget sjukhus, utan skickats direkt till Kalmar eller Västervik. I många fall åker ambulansen inte ens fram till Oskarshamns jourmottagning.

Successivt har kirurgjouren urholkats. Ett bemanningsföretag har ibland tillhandahållit distriktsläkare på kirurgjouren, ibland ingen läkare alls.

För några veckor sedan tillkännagavs beslutet att flytta ut distriktsläkarjouren från akutmottagningen till lokaler utanför sjukhuset, på tvärs mot fullmäktiges beslut. Många på sjukhuset har uttryckt oro för vad det kan innebära för sjukhuset som helhet.

Idag nåddes vi av ett rykte att personalen på akutmottagningen kallats till ett möte för att informeras om att kirurg- och ortopedakuten skulle läggas ned helt. När Alliansföreträdare började ställa frågor tycks det som att man fått kalla fötter. Vid informationsmötet hade nämligen det, som enligt uppgift varit ett beslut om att dra in kirurg- och ortopedjouren från 1 september och att stoppa rekryteringen av kirurger till denna jour, förändrats till ett förslag till beslut. Nu ska det tydligen även upp till politiskt beslut också.

Det är bra om man äntligen förstått att den här typen av avgörande förändringar, som kraftigt avviker från det noga preciserade fullmäktigebeslutet, endast kan beslutas av landstingsfullmäktige. Allt annat vore ett hån mot demokratin.

Besluten i landstingsfullmäktge i november 2003 om distriktsläkarjourens placering var enhälligt, men när det gäller ortopedin och kirurgin lämnade både Vänstern och Socialdemokraterna avvikande uppfattning. Jag kan inte låta bli att citera vänsterns reservation:

"Kirurgin i Oskarshamn utvecklas mot dagkirurgi samt mottagningsverksamhet. Slutenvårdskirurgin koncentreras till Kalmar och Västervik."

Landstingsstyrelsens dåvarande ordförande, Anders Andersson (KD) utmanade gång på gång Johnny Petersson (V), för att få svar på om han var beredd att riva den reservationen. Han lyckades aldrig med det. Inte förrän vid den lunch som landstingsstyrelsen höll när Anders Andersson avtackades, i samband med att han lämnade landstingsstyrelsen för riksdagsarbetet. I samband med sitt tal överraskade Johnny med att i alla vittnens närvaro riva den berömda Oskarshamnsreservationen.

När man ser vad som nu händer i Oskarshamn, är det så man börjar undra vad det var för ett papper Johnny Petersson verkligen rev itu. Det verkar som att reservationen i själva verket har legat kvar, som en dold agenda, och styrt den utveckling vi kan se för våra ögon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar