onsdag 4 maj 2011

Primärvårdsjouren i Oskarshamn del av helhet

På måndagen meddelade Landstinget i Kalmar län att primärvårdsjouren i Oskarshamn från 1 september ska flyttas från sjukhuset till någon av hälsocentralerna, vilket bl a Oskarshamns-Tidningen och Radio Kalmar rapporterar om.

Som landstingsråd med ansvar i opposition för primärvården är jag förvånad över och kritisk till att ett sådant beslut meddelas utan föregående politisk information eller beslut, speciellt eftersom Alliansen begärt en särskild diskussion kring vad majoriteten vill med akutverksamheten vid Oskarshamns sjukhus. I själva verket tycks landstingets pressmeddelande ha gått ut ungefär samtidigt som beslutet redovisades i anslutning till att Alliansens skrivelse diskuterades i landstingsstyrelsens arbetsutskott.

För mig och andra som var med då de stora strukturbesluten utformades 2003 ter sig denna typ av smygförändringar mycket främmande. Då handlade det om djupa och breda diskussioner, omfattande förankringsarbete och ett demokratiskt beslut där en votering om den slutliga utformingen av landstingets förändringar fick utslaget 63 röster för förslaget och 0 emot.

I det beslutet var primärvårdsjouren en viktig del av helheten. Texten i beslutet lyder så här:

"Akutmottagningen i Oskarshamn bemannas kvällar och helger med distriktsläkarjour förutom medicinsk primärjour dygnet runt. Primärjouren vid kirurgkliniken i Oskarshamn dras in från och med kl 17.00. Därefter ska det finnas en samordnad beredskapslinje läkare för kirurgi/ortopedi. Befintlig distriktsläkarjour bibehålles."

Syftet var att skapa en trygghet och stabilitet kring den reducerade organisationen vid Oskarshamns sjukhus. Dras nu distriktsläkarjouren bort från sjukhuset tunnas ju oundvikligen organisationen ut och försvagas. Hur kommer det att påverka sjukhusets förutsättningar i stort? Vilka effekter ger det på befolkningens trygghet?

Vid LS au ställde jag frågan om inte ett beslut fattat av landstingsfullmäktige bara kan upphävas eller ändras av fullmäktige. Majoriteten såg helt frågande ut.

Var finns respekten för demokratin? Törst inte majoriteten ta ansvar för en demokratisk process och gömmer sig istället bakom tjänstemannabeslut?

Detta var inte det första exemplet på hur den röd-gröna majoriteten tycks abdikera från politiskt ansvarstagande. Fegt och ovärdigt, tycker jag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar