tisdag 17 maj 2011

Kollektivtrafik - Ja! Skatt i förtid - Nej!

Så har då den rödgröna landstingsmajoriteten slagit sig in på den synnerligen tveksamma skattehöjarbanan. Skattehöjning för skattehöjningens skull, om man får tro landstingsrådet Jessica Rydell (MP) som glatt uttalade att vi i Kalmar län "betalar stötande lite" i skatt och strax därpå att vi "betalar alldeles för lite".

Minst sagt häpnadsväckande uttalande, må jag säga. Är inte Jessica medveten om att vårt län har bland rikets lägsta skattekraft på grund av det låga löneläget i länet? Ändå tycker hon att undersköterskor, bilmekaniker, pensionärer och hårfrisörskor ska betala mer i skatt, även om det inte finns ett konkret behov att koppla en skattehöjning till!

Vad är då syftet?

Ja, i bakgrunden ligger att länets kollektivtrafik ska övertas av landstinget från årsskiftet. I samband med motsvarande överföring av skatt från kommunalskatt till landstingsskatt vill de rödgröna lägga på en extra skattehöjning för att genomföra de förbättringar av kollektivtrafiken som länets politiker i regionförbundet har kommit överens om.

Visst är det viktigt att förbättra kollektivtrafiken, både inom länet och pendlingsmöjligheterna med arbetsmarknads- coh studieområden utanför länets gränser. Både mot Linköping-Norrköpings- och mot Växjö-Karlskrona-områdena. Jag tror det är nödvändigt för länets växt- och utvecklingskraft.

Men skatten ska bara höjas när det verkligen behövs, när respektive kostnadsökningar inträffar, inte i förskott. Tills dess det behovet uppstår gör pengarna bäst nytta i länsinvånarnas plånböcker. Då kan de istället använda pengarna till sitt dagliga liv, inköp och investeringar, som bidrar till att hålla näringslivet igång.

Därför är jag glad att Allianspartierna enat tog front mot skattehöjarligan. Under hösten hoppas jag på en fördjupad analys av investeringsbehovet framöver. Då kan man ta ställning till om skattenivån behöver justeras och i så fall när. Kanske i två steg. Men inte i förskott.

Läs mer i Christer Jonssons och Pierre Edströms bloggar och VästerviksTidningen på redaktionell och ledarplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar