torsdag 12 maj 2011

Likvärdig ambulanssjukvård på Öland!


Igår gjorde jag en rad verksamhetsbesök på Öland, bland annat på ambulansstationen i Löttorp. Där har man beredskap med fem minuters inställelsetid efter kontorstid. Det innebär i praktiken att de endast får rycka ut vid livshotande tillstånd, så kallade Prio ett-larm. Vid allvarliga men inte livshotande sjukdomstillstånd får istället Borgholms-ambulansen köra den långa vägen till norra Öland, trots att Löttorps-ambulansens personal är på plats i jourrummet.

Motsvarande förhållande råder på södra Öland, där Kalmar-ambulansen får rycka ut, medan Mörbylånga-ambulansens personal sitter kvar i jourrummet.

Det är inte rimligt att befolkningen på Öland ska leva med ojämlika förutsättningar till den trygghet som ambulanssjukvården ger. Därför behöver ambulansstationerna i Löttorp och Mörbylånga uppgraderas till 90-sekundersberedskap, på samma sätt som gäller i Borgholm och i Kalmar.

Vi kristdemokrater vill att länets befolkning ska ha rätt till likvärdig sjukvård, oavsett var man bor i länet. Ambulansen hör till grundtryggheten, när man är i behov av sjukvård.

Det finns även andra avigsidor med nuvarande organisation:

Genom att Löttorpsambulansens personal har en annan anställningsform än sina kollegor i Borgholm, så kan man inte cirkulera och utveckla sina kompetenser. Just möjligheten att cirkulera mellan olika arbetsplatser för att upprätthålla kompetensen uppfattade jag som ett av landstingsmajoritetens argument för förändringen förra året. Jag blir förvånad när jag nu inser att kopplingen till Borgholm istället fått rakt motsatt effekt.

Att ge alla ambulansstationer samma 90-sekundersberedskap skulle dessutom underlätta möjligheten att ge personalen likvärdiga utvecklingsmöjligheter.

Detta är något jag kommer att lyfta i det fortsatta politiska arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar