söndag 24 april 2011

Brådskande dialys-investering!


Margareth Johansson, engagerad avdelningschef, demonstrerar en dialysapparat för Gudrun Brunegård (KD) och Pierre Edström (FP).

Allt fler personer drabbas av njursjukdom som leder till behov av dialys, för att kunna överleva. Trots att antalet platser för dialys har utökats på senare år, så räcker de inte till. Det har säkert flera orsaker, exempelvis att man numera genomför fler behandlingar per vecka för varje patient, för att förbättra individens välbefinnande, men också att vi i Kalmar län har hög förekomst av diabetes kombinerat med Sveriges äldsta befolkning.

Från Hälso- och sjukvårdsförvaltningens sida har man tagit fram en plan för hur man bör bygga ut dialysverksamheten för att motsvara nu aktuella och kända behov i framtiden. Förslaget innehåller både anskaffning av nya apparater och viss ombyggnation av lokaler för att ge plats åt den utökade kapaciteten.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 mars behandlades ärendet. Förvaltningen bedömde behovet som så brådskande att projektering skulle behöva inledas omgående. Trots det valde landstingets rödgröna majoritet att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. I praktiken förlorar man alltså värdefull tid, ända fram emot slutet av nästa år innan ny utrustning kan tas i drift.

I samband med ett besök på dialysen i Oskarshamns sjukhus fick jag och mina allianskollegor tillfälle att fördjupa oss i ärendet. Jag har stärkts i min övertygelse att det brådskar att komma igång med processen, för att kunna möta patienternas behov. Underlaget finns redan. Varför förhala till nästa år? Den frågan lär majoriteten få besvara framöver.

För att citera Margareth Johansson, kunnig avdelningschef och eldsjäl för dialysverksamheten:

- De får gärna komma hit och hämta kunskap, för den finns hos oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar