måndag 18 mars 2013

Patient med makt att välja vård

Från den 1/10 ska bli lättare välja vård utomlands, skriver Dagens Medicin nr 11/13 den 13 mars 2013 (ej på webben). Det är EU:s patientrörlighetsdirektiv som ligger till grund för detta lagförslag.

Tanken är att svenska patienter ska kunna få ett förhandsbesked genom Försäkringskassan, om att hemlandstinget ska stå för kostnaden om patienten söker vård i ett annat EU- eller EES-land. Sedan ska staten i sin tur kompensera landstinget. Däremot får patienten själv stå för mellanskillnaden, om utlandsbehandlingen blir dyrare än vad den skulle ha varit i hemlandstinget.

Detta är en viktig patientmaktsreform och måste rimligen följas av motsvarande rättighet att söka vård och behandling i ett annat svenskt landsting. Idag har man mer eller mindre "husarrest" i sitt hemlandsting, såvida det inte finns särskilt avtal mellan landstingen.

I delbetänkandet för den så kallade Patientmaktsutredningen föreslås mycket riktigt att patienten ska ha rätt att välja öppen vård i annat landsting. Nästa steg måste självklart vara att man också kan söka slutenvård och behandling i annat landsting, på motsvarande sätt som med utlandsvård.

Patienten ska ha makt att besluta över sin egen vård i långt större utsträckning än idag. Med socialministern och kristdemokraten Göran Hägglund i ledningen för Socialdepartementet stärks patientens rätt steg för steg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar