onsdag 6 mars 2013

Får röntgen i Vimmerby vara kvar, Lena Segerberg?

Röntgen i Vimmerby betjänar i första hand befolkningen i Vimmerby och Hultsfred och utför 6-7000 undersökningar per år.
Verksamheten har varit hotad många gånger, senast i samband med en konsultrapport, som bland annat föreslog att röntgen i Vimmerby skulle läggas ned under första halvåret 2011. Sedan jag själv och andra ställt majoriteten mot väggen lovade landstingsrådet Lena Segerberg (S) att röntgen i Vimmerby skulle finnas kvar.

Nu pågår ett arbete med att samordna röntgenverksamheten i hela länet. Syftet är gott; att använda resurserna på ett effektivt sätt och förbättra tillgängligheten för länets befolkning. Efter att sossarna för ett antal år sedan lade ned röntgen i Nybro och Borgholm brottas Länssjukhuset i Kalmar med långa väntetider. Det finns säkert mycket att göra för att förbättra arbetet där, så att man blir lika effektiva som i Västervik. Genom Vimmerby-mottagningen, som avlastar, är det korta väntetider i norra länsdelen.

Det som skapar oro är att uppdraget är att genomföra de "förbättringsområden" som tidigare konsultrapporter föreslagit. Förändringarna av jourverksamheten i Oskarshamn är redan genomförda och inget sägs om att hänsyn ska tas till tidigare politiska besked gällande röntgen i Vimmerby.

Den fråga jag därför ställer till sjukvårdsansvariga landstingsrådet Lena Segerberg (S) i dagens Vimmerby Tidning är följande:

- Gäller det du tidigare sagt, att röntgen i Vimmerby ska finnas kvar, eller kommer det att bli som med distriktssköterskemottagningarna, då beslut fattades i slutna rum, utanför den demokratiska processen, och patienterna möttes av en skylt på dörren att mottagningen var stängd?

Lena Segerberg svarar att det inte ligger "någon som helst substans i påståendet att röntgen i Vimmerby skulle vara hotad" och säger att hon börjar bli trött på mina "utspel om röntgen i Vimmerby" och att "det här är hundrade gången Brunegård är orolig för röntgen".

Lena Segerberg är nog, trots det, väl medveten om att mitt uppdrag inte är hålla henne på gott humör. Mitt uppdrag är att värna om befolkningens behov av trygg och säker vård på rimligt nära håll. Därför krävs denna övertydlighet, som Lena Segerberg tydligen upplever som tröttande.

Det pågår helt visst en stark centraliseringsvåg, något som upprepas ständigt, som ett mantra, i landstingshuset. I bakvattnet på sådana vågor dyker det alltid upp förlag på att dra utlokaliserade resurser in mot större centra.

Men fall inte för eventuella kortsiktiga vinster, utan hänsyn till sammanlagda samhällseffekter! Tvinga inte ut befolkningen i Hultsfred och Vimmerby kommuner på vägarna för att ta sig till röntgen i Västervik eller Oskarshamn! Det skulle innebära en kraftigt ökad miljöbelastning, med uppåt 52000 fler mil på vägarna och skulle kräva att man är borta från jobbet 4-5 timmar, jämfört med nuvarande mycket korta tider, med löne- och produktionsbortfall som följd och därmed även påverkan på BNP.

Det vore inte ansvarsfullt av den rödgröna majoriteten att genomföra en "effektivisering" till ett sådant pris. Och jag kan lova Lena Segerberg - och befolkningen - att jag räknar inte gångerna, utan varje gång rykten om förändrad service dyker upp kommer jag att agera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar