tisdag 12 mars 2013

Europa - det älskade och ifrågasatta

Så har den då kommit. Katalogen till provvalet inför 2014 års val till Europaparlamentet.

Jag vet knappast någon så kraftfull Europavän som Kristdemokraternas nuvarande parlamentariker Alf Svensson. Han brukar med stor inlevelse påminna om de kristdemokratiska "EU-fäderna" Adenauer, Schumann och de Gaspari. Denna bild är från ett besök i parlamentet hösten 2010.

I 2009 års EU-parlamentsval fick jag förtroendet att bli placerad bland de tio första, vilket medförde många resor framför allt i Kalmar län, för att representera Kristdemokraterna i diverse debatter och andra sammanhang. I kandidatutbildningen ingick studieresa till Bryssel och Europaparlamentet.

Gudrun Brunegård framför Europaparlamentet i Bryssel våren 2009.

Sveriges medlemskap i EU är ibland ifrågasatt. Och nog finns det skäl att med jämna mellanrum utvärdera om medlemskapet ger vad vi förväntat oss. Samtidigt får vi nog som svenskar inse att vi inte kan isolera oss i vårt kyliga, nordiska hemvist, utan behöver ta del i en större gemenskap - och då får man vara inställd på att var och en ger och tar emot efter förmåga.

Ingen kan neka till att EU hittills varit ett framgångsrikt fredsprojekt. Det kom till för att efter Andra Världskriget knyta så täta handelsförbindelser mellan de gamla krigförande länderna, att det skulle bli omöjligt att starta krig igen. Sedan starten har många länder tillkommit, men än har det inte hänt att några medlemsländer börjat kriga sinsemellan.

Det finns också en rad frågor som inte kan lösas i ett enskilt land. Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten är ett exempel, miljöförstöring ett annat. Där behövs samarbete över gränserna och överenskommelser för att komma till rätta med problemen.

Men det finns också en klåfingrighet att likrikta in i minsta detalj. Storleken på jordgubbar för att de ska få kallas jordgubbar är en sådan. Antalet träd per hektar, som var på tapeten för några år sedan, och som skulle hota de svenska beteshagarna är ett annat exempel. Där måste det finnas en större lyhördhet för att både geografiska och kulturella förhållanden kan påverka förutsättningarna. Vi i Europa, som är en relativt välmående kontinent, har också ett ansvar för våra medmänniskor från andra delar av världen.
I provvalskatalogen, som igår skickades ut till ombuden vid Kristdemokraternas distriktsstämmor, har jag presenterat mig så här:

"Jag brinner för människors värdighet och rättvisa villkor. Min bakgrund som sjuksköterska har gett erfarenhet av hälso- och sjukvård i Sverige och Afrika. Samhällsengagemanget förde mig till politiken. Jag har varit ordförande i bildningsnämnd, suttit i kommunledning och är nu landstingsråd. I EU vill jag stärka mänskliga rättigheter, socialt arbete, folkhälsa och sjukvård."

Vid distriktsstämmorna runt om i riket de närmaste veckorna kommer ombuden ha möjlighet att markera vilka kandidater de vill ha med på valsedeln inför valet till Europaparlamentet på försommaren 2014.

En spännande tid ligger framför, då vi återigen får anledning att lyfta fram det Europa som vi i Sverige är en del av och som vi kan vara med och påverka. Jag vill, med mina erfarenheter och mitt engagemang, finnas med och dra mitt strå till stacken till ett bättre och öppnare Europa. Som kristdemokrat har man stor möjlighet att påverka, eftersom vi i Europaparlamentet hör till den största partigruppen, EPP-EU, European Peoples Party.


Jag hoppas många tar chansen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar