onsdag 10 april 2013

Ungdomshälsa ger en väg in i vården

En app kan bli en väg till vård för unga som mår dåligt. Det tror alliansens landstingsråd. Fr.v Christer Jonsson, C, Pierre Edström, Fp, Henrik Yngvesson, M, och Gudrun Brunegård, KD.
Bild: Vimmerby Tidning

För unga som mår dåligt eller som behöver samtal, stöd, undersökning eller behandling kan det vara väldigt otydligt vart man ska vända sig.

Går man i skolan kan man alltid gå till elevhälsan, där skolsköterska eller kurator kan ge viss hjälp eller se till att man kommer vidare till rätt instans, om det behövs. Tyvärr händer det allt emellanåt att psykiatrin anser att problematiken inte är tillräckligt tung, så att man inte vill ta emot den unge.

Många som mår dåligt hoppar dessutom av gymnasiet. Då finns inte vägen via elevhälsan. Vart vänder man sig då? Ska man gå till distriktsläkaren, till socialtjänten eller till psykatrin - och i så fall, ska man gå till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller räknas man som vuxen?

Ungdomsmottagningarna är väl etablerade. De finns i alla kommuner. Dit får alla elever komma åtminstone en gång under högstadietiden. Många är vana att gå dit för frågor kring sexualitet och samlevnad. Där samverkar landstingets barnmorskor med kommunens kurator.

Jag har tillsammans med övriga Alliansen tagit fram ett förslag till en Ungdomshälsa, som skulle kunna ta tillvara de goda erfarenheterna från ungdomsmottagningarna och bygga på det, så att man kan ge tidigt stöd och enklare behandling, innan problemen hinner bli för stora.

Ett sätt att göra det lättare att hitta rätt i vården skulle kunna vara en mobil-app, som dels kan informera om vart man kan vända sig där man bor, men där man också kan ställa frågor.

Detta förslag presenterade vi under en pressturné i länet under tisdagen. Inom kort kommer vi att lämna in en skrivelse till landstingsstyrelsen, där vi sträcker ut en hand till majoriteten att ta ett gemensamt grepp för att förbättra vården för länets unga.

I höstas fick vi gehör för vårt förslag om att skapa en ungdomshälsa i länet. Nu är det dags att bryta majoritetens handlingsförlamning!

Läs vad Västerviks-Tidningen och Vimmerby Tidning skriver! Även Pierre Edström bloggar om vårt förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar